Ново!

 

Предстои Официалното откриване на Клиника Канчелов Видин, 12.30, петък, 14.10.2016

Ново!

На 14.10.2016 г. в гр. Видин бе разкрит извънболничен център за терапия на зависимости, алкохолни, психични и психологични проблеми на Клиника Канчелов Видин.

Терапевтичният център предоставя възможност за специализирано лечение, психологично консултиране и психотерапия на хора с психологични проблеми, депресивни, тревожни и панически състояния, злоупотреба и зависимост с алкохол и наркотични вещества.

Екип от обучени специалисти прилага терапевтичния модел на Клиника Канчелов София, отличена с престижни международни награди за развитието и приложението натерапевтичен подход, базиран върху съвременните достижения на науката за мозъка, човешката психика и терапията на промяната.

Центърът отговоря на неотложната обществена необходимост за гр. Видин и региона да се осигури специализирана и компетентна помощ по тези болезнени проблеми.

След пресконференция и Освещаване на Клиниката се състоя Официалното откриване с представяне на клиниката, екипа и терапевтичния модел, и Празничен коктейл, с участието на множество гости, сред които изтъкнати граждани, лекари, педагози, общественици, представители на неправителствени организации и на водещите институции в града и областта.

Проф. Икро Маремани: Наркотиците потискат страховете и хората забравят за проблемите

Проф. Маремани, какво показва статистиката на ЕС за наркозависимите?
– Около 6 на сто от европейското население има проблем с употребата на хероин. Хората, които използват хероин, обаче са много повече. Новото в тази посока е, че вече не се използва само чист хероин, а и други наркотични вещества. Поради това има една доста сложна ситуация, в която трябва да разглеждаме пациентите като мултизависими, при които хероинът е само една от субстанциите. Най-сложните зависимости в момента са предизвикани от стимулантите – кокаин, амфетамин и метаамфетамин, както и някои лекарствени средства, които се използват в хирургията понякога.

Защо хората опитват наркотици и каква е причината да станат зависими от тях?  
– Няма само една единствена причина за това хората да посягат към наркотиците. Има много причини, които са на различни нива. Понякога склонни да опитат са някои хора с психични разстройства и фобии, със страхови разстройства. Хероинът и стимулантите са много добри в това да потискат фобията. Именно това е причината тези хора да опитват наркотици – по този начин те потискат страховете си и на практика забравят, че имат проблем. Например, когато един млад човек знае, че има проблем с общуването, преди да отиде на дискотека например, взема наркотик, за да бъде по-контактен със своите връстници. Така той става много по-свободен в контактите си с другите. Когато хората взимат наркотици, това ги прави по-енергични и по-конкурентни. Има също и биологични причини за това хората да посягат към наркотиците. Една от тях е свързана с това, че някои хора се раждат с една от важните системи в мозъка, която не работи добре. Това е системата за получаване на удоволствие и е свързана с емоциите на хората. Когато вземеш наркотик обаче, тази система заработва веднага. Първоначално това не е болест. Заболяването възниква, когато употребата продължи. При продължителна употреба наркотиците дестабилизират най-важните мозъчни системи. Това вече е болест.

Кога се проявява зависимостта от вземането на наркотици?     
– Човек може да стане зависим при продължителната употреба на наркотици. В много от случаите това променя мозъчния метаболизъм. По този начин, ако се спре употребата на наркотик, има реакция в мозъка. Така зависимите имат нуждата и желанието да търсят наркотик, за да стабилизират състоянието си. Именно в това е проблемът с наркотиците, а не в тяхната употреба сама по себе си.

– Кои са най-рисковите групи?   
– Най-рисковите групи са емоционално нестабилните млади хора, проблемните деца в училище. Риск има и в семейства, в които има темпераментна приповдигнатост. За превенцията е много важно да се фокусира върху младите хора, които ходят на училище и при които има дефицит на вниманието или живеят в несигурни семейства.

– Търсят ли самите зависими медицинска помощ или се опитват да се лекуват сами?          
– Не, тези хора не търсят помощ в началото. Най-често те не се обръщат към специалист, когато започнат да употребяват наркотици. Когато човек започне да употребява наркотици, те го карат да се чувства добре. Те му дават енергия, настроение и илюзията, че всичко е наред. Обикновено зависимите чакат дълго, понякога дори години, за да осъзнаят, че имат нужда от помощ. Сещат се затова едва когато е доста късно и ситуацията е доста влошена. Проблемът с пристрастяването е, че в началото на употребата няма лоши ефекти за човека, а само приятни. Неприятните ефекти се появяват след доста време, тогава, когато мозъкът е пристрастен.

д-р Александър Канчелов: Метадоново лечение на хероинова зависимост

Вече десетилетия метадоновото поддържащо лечение е прието за „Златният стандарт” в лечението на хероинова зависимост.

В световен мащаб метадоновото поддържащо лечение е най-широко разпространеният подход към лица с напреднала и тежка форма на зависимост към хероин.

Водещите институции в света безспорно приемат, че когато е прилагано по съвременен, професионален и терапевтичен начин, метадоновото лечение е най-ефективното познато до момента медикаментозно лечение за хероинова зависимост.

Цел на метадоновата терапия е преустановяване на употребата на хероин, постигане на психична, поведенческа, семейна и социална стабилизация, и подпомагане психотерапевтичната работа за преосмисляне и реорганизиране на живота и избягване завръщането към старите модели на употреба на наркотици.

В сравнение с другите основни лечебни модалности, прилагани при хероинова зависимост – извънболнично drug-free лечение, комуни, терапевтични общности, болнично лечение – метадоновото лечение е най-сериозно проучваният и показал най-добри резултати лечебен подход.

Ползите от метадоното лечение са установени от стотици научни изследвания.

Научните изследвания показват, че най-значимата здравна последица от продължителното метадоново лечение е чувствителното подобрение в общото здравословно състояние на пациентите.

Опасенията относно ефектите на метадона върху имунната система, бъбреците, черния дроб и сърцето бяха отхвърлени. Страничните ефекти от метадона обикновено отзвучават с времето и не са сериозен риск за здравето.

Метадоновото лечение се прилага от началото на 60-те години и в момента в САЩ има над 200 000, а в Европейския съюз – над 700 000 пациенти, обхванати в метадонови програми.

Метадоново поддържащо лечение The Lindesmith Center, New York

Метадонът, дългосрочно действащ наркотичен аналгетик, за пръв път е използван за поддържащото лечение на хероинова зависимост в средата на 60-те години от д-р Винсент Доул и д-р Мари Нисуандър от Университета „Рокфелер”, Ню Йорк. Метадон е широко използван в целия свят и е най-ефективното познато лечение за хероинова зависимост.

Целта на метадоновото поддържащо лечение ( МПЛ ) е да намали незаконната употреба на хероин и престъпленията, смъртните случаи, болестите, и другите негативни последици, свързани със зависимостта. Метадон може да бъде използван и за детоксификация на зависими от хероин, но повечето зависими от хероин, които минават през детокс, използвайки метадон или друг метод, се завръщат към хероиновата употреба. Затова, целта на метадоновата поддържаща терапия е да намали и елиминира хероиновата употреба сред зависимите, като ги стабилизира на метадон колкото дълго време е необходимо, за да им помогне да нормализират живота си и да избегнат завръщането към старите модели на употреба на наркотици.

Ползите от метадоновото поддържащо лечение са установени от стотици научни изследвания, като не са установени почти никакви негативни здравни последици от дългосрочното метадоново лечение, дори когато то продължава 20 или 30 години.

Успехът на метадон в редуцирането на престъпността, смъртността, заболеваемостта и употребата на наркотици е добре документирана.

• Метадон е най-ефективното лечение за хероиновата зависимост.
В сравнение с другите основни лечебни модалности – извънболнично лечение, терапевтични общности, лечение на химическа зависимост – метадон е най-строго проучваният и е показал най-добри резултати.
• Метадон е ефективна превенция за ХИВ/СПИН.
МПЛ намалява честотата на инжектиране и на споделяне на игли и спринцовки. Метадоновото лечение е също така важна точка за контакт с доставчиците на услуги и предоставя възможност за научаване на употребяващите наркотици на техники за намаляване на щетите, свързани с употребата – как да се предпазят от ХИВ/СПИН, хепатит и други здравни проблеми, включително абцеси, дерматити, предозиране.
• Метадоновото лечение намалява криминалното поведение.
Арестите, свързани с наркотици намаляват, защото пациентите на МПЛ редуцират или спират да купуват и употребяват незаконни наркотици. Криминалното поведение и кражбите намаляват, защото пациентите на МПЛ нямат вече нужда да финансират скъпа хероинова зависимост и защото лечението позволява на много пациенти да стабилизират живота си и да започнат работа.
• Метадон драстично намалява и често елиминира употребата на хероин сред зависимите.
The Treatment Outcome Prospective Study (TOPS), най-голямото съвременно изследване на лечението на зависимости, откри, че пациентите драстично намаляват употребата на хероин докато са в лечение. Често употребата на други наркотици, включително кокаин, успокоителни, и дори алкохол, също намалява, когато зависим от опиати се включи в метадоново лечение, въпреки че метадон няма директен фармакологичен ефект върху крейвинга, свързан с наркотици, различни от опиати.

Въпроси и отговори относнo метадон

• Надрусва ли метадон и пречи ли на нормалното функциониране?
Не. Използван за поддържащо лечение, в подходящи дози, метадон няма вредни ефекти върху двигателните умения, умствените способности или трудоспособността.
• Каква е правилната доза метадон?
Лечебната доза трябва да бъде индивидуално определена, поради различията в метаболизма, телесната маса и опиевия толеранс. Подходящата поддържаща доза е тази при която наркотичния крейвинг е неутрализиран без да се създаде еуфория, седиране или аналгезия за период от 24-36 часа. Дози от 60-100 мг, а понякога и по-високи, са подходящи и необходими за повечето пациенти. Дози под 60 мг са почти винаги недостатъчни за пациенти, които искат да се въздържат от употреба на хероин.
• Метадон създава ли зависимост и каква?
Пациентът на МПЛ не е повече наркоман отколкото раково болния пациент, който е физически зависим от морфин, или от диабетика, който е зависим от инсулин. Стабилизираните пациенти не търсят наркотици и техния живот не се върти около употребата на дрога.
• Метадоновото лечение за цял живот ли е?
Някои пациенти остават в метадоново лечение повече от 10 години, а дори и до края на живота си, но те представляват малцинството (5-20%) от пациентите.
Основната причина в тези случаи е тежко увреждане на мозъчните структури вследствие продължителна злоупотреба с наркотици, наличието на сериозно психиатрично заболяване, или съпътстваща злоупотреба с алкохол или наркотични вещества по време на лечението.
• Колко дълго трябва да продължава лечението?
Продължителността на времето, прекарано в лечение, е положително свързана с успеха на лечението. Продължителността на лечението би трябвало да бъде индивидуално и клинично определена. Лечението би трябвало да продължи толкова дълго, колкото лекарят и пациентът сметнат, че е подходящо и необходимо.
• Метадон пречи ли на доброто здраве?
Научните изследвания показаха, че най-значимата здравна последица от продължителното метадоново лечение е чувствителното подобрение на общото здравословно състояние. Опасенията относно ефектите на метадон върху имунната система, бъбреците, черния дроб и сърцето бяха отхвърлени. Най-честите странични ефекти на метадон – запека и потенето – обикновено отзвучават с времето и не са сериозни рискове за здравето.
• Безопасно ли е да се провежда лечение с метадон по време на бременност?
МПЛ по време на бременност не влияе върху развитието и когнитивното функциониране на плода, и е медицински препоръчаният курс на лечение за повечето зависими от опиати бременни жени.

Терапевтичната програма на Клиника Канчелов. Метадон-асистирана комплексна терапия на хероинова зависимост

Терапевтичната програма на Клиника Канчелов София е ориентирана към високоструктурирана и многокомпонентна терапевтична работа. Предлага широкоспектърен подход към индивидуалните нужди на всеки пациент и тяхното цялостно терапевтично повлияване.

Моделът на Програмата е базиран върху най-успешните програми в световния опит и определено надхвърля общоприетите европейски стандарти за метадоново лечение. Програмата е всеобхватна и има богат репертоар от терапевтични компоненти и дейности.

Основните компоненти в терапевтичния план включват:

– медикаментозно лечение с метадон
– индивидуално психологично консултиране и индивидуална психотерапия – мотижационно интервюиране, когнитивно-поведенческа терапия, психодинамична терапия, семейна терапия, фокусирана към решения терапия, психоаналитична терапия
– групова терапия в няколко терапевтични разновидности – групи за психодинамична терапия, когнитивно-поведенческа терапия, превенция на рецидив, тренинг в социални умения, интерактивни групи, фокусни групи
– работа със семейната система, семейните отношения и комуникация. Работата със семействата и близките на пациентите включва семейно консултиране, системна фамилна терапия и интерактивни групи за родители.

В програмата работят психиатри, медицински сестри, групови терапевти, индивидуални терапевти, социален работник, консултанти, супервизор на екипа – висококвалифицирани професионалисти, водещи специалисти в специализираното лечение на зависмости, психотерапията и психиатрията на адикциите.

Консултант на Клиника Канчелов е Проф. Икро Маремани, Президент на Европейската асоциация за лечение на опиева зависимост и на Световната федерация за лечение на опиева зависимост.

Това, което откроява Програмата за комплексно лечение на хероинова зависимост на Клиника Канчелов от стандартните метадонови програми, е специалното внимание, което се отделя на психотерапевтичната работа, богатият терапевтичен ресурс на лечебния екип и подчертано високото му ниво на професионална квалификация.

Друга съществена отлика на програмата от повечето утвърдени служби за лечение на зависимости в света е по отношение нейните терапевтични цели, които са насочени не само към медицинско поддържане и постигане на социален ефект, а към цялостно комплексно лечение на зависимостта и излекуване на пациента.

Такава цел си поставят малко лечебни центрове, защото е трудно постижима и изисква изключително високо ниво на ангажираност и професионална компетентност.

Брошура: Започвате лечение с метадон ?

Започвате лечение с метадон? Тази брошура съдържа основната информация, от която бихте се нуждали

Метадон или метадон хидрохлорид, както е пълното му наименование, е синтетично лечебно средство с опиева основа. В момента е най-разпространеният медикамент за лечение на хероинова зависимост в света.

След приемане на дневната доза метадон са необходими около 30-40 минути за усвояването му от организма и включването му в кръвообращението, като максимална концентрация в кръвта се достига за около четири часа. Черният дроб лесно преработва метадона в безвредна форма, която преминава през бъбреците и се отделя в урината. За период от 13 до 47 часа (средно 25 часа) концентрацията на метадон в кръвта достига половината от измерената 45 минути след неговото приемане. Депо ефектът и дълготрайното му действие са сред основните характеристики, които правят метадон най-ефективното медикаментозно средство за лечение на напредналите фази на хероинова зависимост.

Кои са лечебните ефекти на метадон?

Добре провежданото лечение с метадон има мощен стабилизиращ ефект.

Лечението с метадон нормализира дейността на мозъка, стабилизира психичното функциониране, премахва натрапливото желание за употреба на хероин, и неутрализира ефектите на хероин при инцидентна употреба.

Това позволява успешното включване в индивидуална и групова психотерапия, нормализиране на поведението, възстановяване на нормалния стереотип на живот, завършване на образование, започване на работа.

Има ли метадон увреждащи здравето ефекти?

Истина е, че метадон, дори и в случаите в които се използва с години, не причинява физически увреждания и няма токсични ефекти.

Метадонът не уврежда:
• Вашето сърце
• Вашият черен дроб
• Вашият мозък
• Вашите кости
• Вашата репродуктивна система
• Вашата имунна система

По всяко време на лечението, особено в началото му (когато сексуалната активност се повишава), жените могат да забременеят. Ако забременеете, не се притеснявайте, че метадон може да увреди Вашето бебе. Метадон, използуван в предписаната лечебна доза, не излага плода на допълнителен риск.
Развива ли се зависимост към метадон?

Към метадон се развива физическа, но не и психическа зависимост. Това означава, че пропускането на ежедневната доза на медикамента ще предизвика възникването на абстинентна симптоматика. Физическата зависимост се преодолява безболезнено чрез плавно и контролирано намаляване на дозата във фазата на завършване на лечебната програма.

Какви са възможните странични ефекти при лечение с метадон?

В началната фаза на лечението или при необходимост от корекция на дозата може да се наблюдават:

• Еуфория
• Леко притъпяване на емоциите
• Сънливост
• Нарушения в съня
• Гадене и в много редки случаи повръщане
• Изпотяване
• Чувство на затопляне в тялото
• Пресъхване на устата
• Понижена концентрация
• Понижено усещане за физическа болка
• Стеснени зеници
• Понижено кръвно налягане
• Чувство за тежест в крайниците
• Запек
• Изчервяване в областта на лицето и врата
• Замаяност

По-долу са изброени някои факти за метадон. Опитайте се да си отговорите какъв ефект всеки един от тези факти ще има върху Вашия живот и въобще ще повлияят ли те върху Вас и най-вече в каква насока – за добро или за зло:
 Законен е
 Не те обсебва
 Нямаш притеснения – знаеш, че ще си го вземеш
 Трябва да се взема редовно
 Можеш да разчиташ на него за необходимата ти дневна доза
 Можеш да работиш без да се налага да мислиш за дозата
 Без специален тест е невъзможно да се разбере, че си на метадон
 Можеш отново да се чувстваш нормален

За повече информация потърсете екипа на
Програмата за Mетадон-aсистирана терапия на Клиника Канчелов

тел. 02/ 98 321 16