Партньори

Световна Федерация за Лечение на Опиева Зависимост

Европейска Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост

Американска Асоциация за Лечение на Опиева Зависимост

Център за Мотивация и Промяна, Амстердам

Международна Мрежа на Треньорите по Мотивационно Интервюиране

Българска асоциация за метадоново лечение

Българско дружество по гастроентерология

Българска асоциация по психотерапия

Колегиум Частна Психиатрия